1. Ansökan
  2. Kvitto
Ansökan avser
Behörig företrädare till Vaxholms stads e-tjänst för ekonomiskt bidrag eller interkommunal ersättning:
Konto för utbetalning
F-skattesedel bifogas (inscannad)

Information om behandling av personuppgifter: Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas. För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr