1. Spara ett utkast av e-tjänsten
  2. Skicka in
Spara ett utkast av e-tjänsten
Vissa omfattande e-tjänster, som kan kräva lite tid att fylla i eller har många filer att ladda upp, kan sparas innan de är klara att skickas in. Det är klokt att först samla alla handlingar som ska laddas upp i en separat mapp på din dator så att du enkelt hittar dem.

Här beskrivs hur du gör för att spara ett utkast.
Klicka på knappen Spara utkast som finns längst ned på varje flik om e-tjänsten går att spara. Du kan spara när som helst.
Klicka på OK på första frågan
Nu startar sparandet och den gröna ringen snurrar.
Om denna fråga visas så klicka på knappen: Lämna den här sidan. Det beror på olika webläsare och deras inställningar om denna dialogruta visas eller inte.

Nu sparas e-tjänsten och när det är klart kommer du automatiskt till sidan Mina sparade e-tjänsteutkast.
Fortsätt att fylla i e-tjänstens formulär


När e-tjänstens utkast sparats kommer du till denna sida. Här klickar du på e-tjänstens namn så öppnas den igen.
Hitta ett sparat utkast av e-tjänsten


Om du avslutar arbetet och vill fortsätta senare måste du först logga in på E-tjänste-portalen.


Klicka på ditt namn så får du en meny där du väljer Sparade e-tjänster.

Nu kommer du till sidan där du kan öppna din sparade e-tjänst igen.