Ansökan om seniorbostad

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Krav för godkännande

 

Sökanden ska för att kunna registreras i kommunens seniorbostadskö:

 

A) Vara fysisk person som fyllt 65 år
B) Vara folkbokförd eller äga fast egendom i Vaxholms kommun

 

Viktig information!

  • Registrering sker den dag då ansökan är inskickad och komplett
  • Medlemmens köplats baseras alltid på registreringsdatum
  • För att få erbjudande om bostad måste medlemmen själv aktivera sin köplats
  • Aktivering av köplats sker skriftligen via e-tjänst eller på separat blankett.

 

Riktlinjer för seniorbostadskö gällande från 2018. (PDF-dokument, öppnas i eget fönster)
Du kan läsa mer på Vaxholms hemsida om Seniorboende  (öppnas i eget fönster)

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst