Röstmottagare val till Europaparlamentet 2024

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

 E-tjänsten ska användas för att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare under valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Om tjänstgöring som röstmottagare

Som röstmottagare tjänstgör du antingen i en vallokal under valdagen den 9 juni eller i förtidsröstningens röstningslokal under perioden 22 maj till och med 9 juni.

I uppdraget som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt och i uppdraget ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt att efter vallokalens stängning på valdagen granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:  

  • har fyllt 18 år senast valdagen

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. Som röstmottagare i förtidsröstningen kommer du bli kontaktad för att komma överens om vilka dagar/tider du ska arbeta.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i utbildning och tjänstgöring som röstmottagare. Storleken på arvodet beslutas av valnämnden.

Kontaktuppgifter:
Vid frågor eller funderingar kontakta valkansliet
E-post: valkansliet@vaxholm.se
Telefon valsamordnare: 08-522 427 09

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

 

Personuppgifterna du lämnar i denna e-tjänst samlas in i syfte att kontakta och administrera röstmottagare i samband med valet 2024, för att kunna administrera utbetalning av arvode samt för beställning av förtäring till vallokal.

Om du inte samtycker till annat gallras dina personuppgifter från denna e-tjänst efter genomfört val den 9 juni 2024.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick