Ansökan om modersmålsundervisning

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Modersmål
  • 2. Elev
  • 3. Vårdnadshavare
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Rätt till modersmålsundervisning

Skollagen säger att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska

erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 

  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket 

Elever har rätt till modersmålsundervisning oavsett om de går i en kommunal- eller friskola.

Undervisning kan komma att ges i en lokal som är belägen utanför elevens skola.

Mer info finns på vår hemsida Modersmålsundervisning

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr  

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst