Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare

  • 1. Tillstånd
  • 2. Sökande
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Nyttoparkeringstillstånd

Inklusive moms

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi.

 

Det går att beställa ett tillstånd per e-tjänst. Önskar du söka fler tillstånd gör du en ny ansökan.

Normal handläggningstid för utfärdande av tillstånd är cirka tre veckor.

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas.

Du kan läsa mer på Vaxholms hemsida om Nyttoparkeringstillstånd  (öppnas i eget fönster).

Information om behandling av personuppgifter
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned