Beställning av kartprodukter

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Beställning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Information

Om du är osäker på vilken karta du behöver hittar du information på Vaxholms stads hemsida Kartprodukter          

För  ytterligare frågor, kontakta bygglovsenheten via  bygglov@vaxhom.se

 

Kostnad

Avgift kommer att tas ut enligt fastställd taxa - se Vaxholms hemsida Avgifter och taxor

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

  

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned