Förtroendevald - samtycke

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Välkommen till e-tjänsten Förtroendevald - samtycke.  

 

Genom att publicera kontaktinformation på Vaxholms stads förtroendemannaregister ges ökad möjlighet för allmänheten att kontakta dig som förtroendevald. Ett steg för att minska avståndet mellan politiken och allmänheten.

Här lämnar du information till kansliet om du samtycker eller inte till att lämna ut epostadress och/eller telefonnummer.

 

Observera att denna e-tjänst inte ska användas om du har skyddade personuppgifter.

 

Dina personuppgifter bevaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan och de kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i e-tjänsten. Vill du ta del av mer information om hur dina personuppgifter hanteras, besök   www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned