Ansökan om godkännande för utstakning, grovutstakning och lägeskontroll

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Handlingar
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Krav för godkännande

Grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets HMK. Utbildning och praktisk erfarenhet måste styrkas.

Övriga upplysningar lämnas av Stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätningspersonal via kartor@vaxholm.se alternativt via 08-541 708 00.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned