Orosanmälan barn och unga

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Barnets uppgifter
  • 2. Anmälare
  • 3. Vårdnadshavare
  • 4. Uppgifter om din oro
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Information om denna e-tjänst

 

OBS 
Denna e-tjänst används för barn och unga (0-18 år) bosatta i Vaxholm

Denna e-tjänst används ej av Vaxholms stads kommunala skolor och förskolor. Ni ska i stället göra orosanmälan direkt i Prorenata.

 

Barn och unga

enligt 14 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen)

 

Om du misstänker att ett barn far illa så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten

 

Det räcker med att du är orolig för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade.
Det är sedan socialtjänsten som utreder om barnet/ungdomen behöver stöd eller hjälp.

Som privatperson kan du välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.
Som professionell anmälare har du en anmälningsskyldighet vilket innebär att du inte kan välja att vara anonym.
Om du är osäker på hur du ska göra en anmälan är du välkommen att ringa och rådgöra med socialtjänsten, enheten för barn och unga: 08-541 708 00

Socialförvaltningen i Vaxholms stad läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under ordinarie kontorstid som är
Helgfri vardag                      08.00 – 16.00

Dag före röd dag                08.00-13.00

Om du gör en anmälan utanför vår ordinarie kontorstid kommer vi inte se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag.
Det är därför viktigt att du i stället vänder dig till Socialjouren Nordost om din oro är akut, eller vid akut fara ringa polisen 112.
Telefonnummer till Socialjouren: 08-410 200 40

Innan du som privatperson skriver en orosanmälan behöver du ta del av informationen på vår hemsida under Misstanke om barn som far illa

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

Information