Anmälan av ideell förening

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

Anmälan om föreningsbildande uppgifter av ny ideell förening för verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år.

 

En godkänd ideell förening för verksamhet inom idrotts- och friluftsliv i Vaxholms stad ska vara registrerad med bolagsform – Ideell förening samt ha sin verksamhet förlagd i Vaxholms stad.

 

Kommunens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för föreningslivet och stimulera dess verksamhet. Vaxholms stad stöttar ideella föreningar på olika sätt genom att ge både bidrag och stöd. 

 

För att en godkänd ideell förening i Vaxholms stad ska kunna söka tider i kommunens lokaler och kunna söka bidrag (om föreningen är berättigad att söka bidrag) måste föreningen vara godkänd och registrerad samt ha fått en inloggning till kommunens boknings- och bidragssystem. Detta sker efter att e-tjänsten ”Anmälan av ideell förening” är inskickad samt att e-tjänsten ”Registrering av föreningsadministratör” har skickats in och blivit godkänd av tekniska enheten.

 

För att anmäla en föreningsadministratör används e-tjänsten Registrering av föreningsadministratör.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst