Anmälan om närvaro i förskolan under skollov

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Barnet
  • 2. Vårdnadshavare
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

 

Läs Vaxholms stads riktlinjer innan du fyller i ansökan.

 

Undertecknad har tagit del av Vaxholms stads riktlinjer för plats i förskola.

Placeringen verkställs först när båda vårdnadshavarna samt verksamhetsansvarig godkänt överenskommelsen.

Vårdnadshavare där barnet är folkbokförd ansvarar för att överenskommelsen lämnas korrekt ifylld.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick