Ägar- och ledningsprövning - förändring

Denna e-tjänst har 17 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Beskrivning
 • 3. Person 1
 • 4. Person 2
 • 5. Person 3
 • 6. Person 4
 • 7. Person 5
 • 8. Person 6
 • 9. Person 7
 • 10. Person 8
 • 11. Person 9
 • 12. Person 10
 • 13. Ägare beskrivning
 • 14. Ägare
 • 15. Förhandsgranska
 • 16. Signera
 • 17. Skicka in

Ägar- och ledningsprövning - förändring

Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.  

Denna e-tjänst används vid  vid förändring av befintlig verksamhet.  Anmälan om förändring ska göras inom en månad.

 

Vid ansökan om godkännande av ny verksamhet används e-tjänsten Ägar- och ledningsprövning - nyetablering.

 

Behörig firmatecknare ska underteckna anmälan.

 

Mer information finns på Vaxholms hemsida -  Fristående förskolor.

 

Inhämtande av information

Vid prövning av ansökan kommer utbildningsförvaltningen att inhämta upplysningar om ekonomisk status för sökanden hos kreditupplysningsföretag. Upplysningar/registerutdrag kan också komma att inhämtas från Kronofogden samt Polismyndighetens belastningsregister med stöd av 16 b § andra stycket 2 och 18 § förordningen om belastningsregister (1999:1134) för personer inom ägar- och ledningskretsen.

 

Spara utkast av e-tjänsten

Det här är en omfattande e-tjänst som kan kräva lite tid att fylla i beroende på hur många personer det gäller och hur många handlingar du ska ladda upp. Det är klokt att först samla alla handlingar som ska laddas upp i en separat mapp på din dator så att du enkelt hittar dem. Det kan även vara klokt att spara ett utkast av e-tjänsten om det tar lång tid för dig att fylla i allt. Här beskrivs hur du gör för att spara ett utkast.

Ladda ned instruktioner för att Spara utkast av e-tjänst. (öppnas i eget fönster)

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick