Ansökan om boendeparkeringstillstånd

  • 1. Sökande
  • 2. Tillstånd
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Tillstånd för boendeparkering

Boendeparkeringstillstånd kan sökas av dig som är folkbokförd i Vaxholms stad.

Tillstånd beviljas för minst en månad och max ett år.

Det går att beställa ett tillstånd per e-tjänst. Önskar du söka fler tillstånd gör du en ny ansökan.

 

Normal handläggningstid för utfärdande av tillstånd är cirka tre veckor.

 

Du kan läsa mer på Vaxholms hemsida om Boendeparkeringstillstånd (öppnas i eget fönster).

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned