Kontakta personligt ombud

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

Information om denna e-tjänst

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år, skriven i Vaxholm, har psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av stöd i kontakten med myndigheter, vården och annan service.

Du behöver inget beslut eller någon remiss för att kontakta personligt ombud. Tycker du att det är jobbigt att ta kontakt själv, kan du be någon att hjälpa dig.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov, önskemål och vad du har laglig rätt till. Stödet bygger på din delaktighet och vilja till förändring. Målsättningen är att du utifrån dina förutsättningar ska få större möjlighet att påverka ditt liv och få en fungerande tillvaro.

 

Personligt ombud är en fristående verksamhet inom kommunen och arbetar på uppdrag av dig.

Hjälpen är kostnadsfri och under tystnadsplikt.

Mer information om personligt ombud och alternativa kontaktvägar hittar du på Personligt ombud - Vaxholms stad

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information