Ansökan om projektmedel

  • 1. Företag
  • 2. Projektområde
  • 3. Projektbeskrivning
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

 

Ansökan om projektmedel

Privata företag som arbetar på uppdrag av Socialförvaltningen, samt föreningar verksamma i Vaxholm med en målgrupp som rör Socialförvaltningen, har möjlighet att under 2022 ansöka om projektmedel/bidrag för olika ändamål. Aktiviteterna ska utföras under 2022.

Ansökan om projektmedel/bidrag ska inkomma till Socialförvaltningen senast 1/9 2022. 

Förvaltningen kommer bedöma om mål och syfte med projektet är i linje med de ändamål för statsbidrag som Vaxholms stad erhållit.

Efter godkännande om projektmedel/bidrag åtar sig föreningen/företaget att senast 1/12 2022 inkomma med en utvärderingsrapport där slutgiltig kostnad ska styrkas och projektets/aktivitetens resultat presenteras. Utvärderingsrapporten kommer publiceras som en e-tjänst under hösten 2022.

Kostnader som ej kan styrkas återbetalas till Vaxholms stad senast 31/12 2022.

För frågor angående ansökan om projektmedel kontakta Kristina Mårtensson, kristina.martensson@vaxholm.se

Val av projektområde

  • 1) Digitaliseringsbidrag
  • 2) Säkerställa god vård och omsorg av äldre
  • 3) God och Nära vård

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst