Begäran allmän handling

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Uppgifter
  • 2. Skicka in

Information om denna e-tjänst

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den person som så önskar. Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Mer information om allmänna handlingar finns på sidan Allmän handling - Vaxholms stad.

I e-tjänsten kan du begära ut handlingar från Vaxholms stad. Handlingarna sekretessprövas innan de i regel lämnas ut via e-tjänstens Mina sidor. Kommunen kan välja utlämning av handlingarna på annat sätt och också neka utlämning helt eller delvis med hänsyn till att handlingen omfattas av sekretess. Ett sekretessbeslut kan överklagas.” Läs mer om allmänna handlingar.

 

Man kan inte begära handlingar anonymt genom e-tjänsten. Vill du vara anonym, kontakta kansliet@vaxholm.se eller växeln 08-541 708 00, alternativt Vaxholms stads reception på Eriksövägen 27.

 

Inloggning i e-tjänsten sker med BankID. För att kunna kontakta dig ber vi om din e-postadress.

 

För information om eventuella avgifter och taxor: Avgifter och taxor - Vaxholms stad

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i e-tjänsten.

Vill du ta del av mer information om hur dina personuppgifter hanteras, besök www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst