Beställning av gränsutvisning, utstakning, lägeskontroll

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Beställning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Information

 

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning söker vi efter fastighetens gränsmarkeringar. Inga nya gränsrör slås ner utan istället markeras gränsen med stakkäppar. Den kan ligga till grund för till exempel uppförande av ett staket eller plantering av häck.

Information finns på Vaxholm stads hemsida Gränsutvisning

 

Utstakning

Vaxholm stad utför tjänsterna utstakning och grovutstakning.

Information om utstakning finns i beviljat bygglov eller startbesked.

Information finns på Vaxholm stads hemsida Utstakning och grovutstakning

 

Lägeskontroll

Vaxholm stad utför tjänsten lägeskontroll. Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen uppförts i överrensstämmelse med givet lov.

Information finns på Vaxholm stads hemsida Lägeskontroll

 

Övriga upplysningar lämnas av vår kart- och mätningspersonal på Stadsbyggnadsförvaltningen via kartor@vaxholm.se alternativt via 08-541 708 00.  

Mer information finns på Vaxholm stads hemsida:  Mätuppdrag   

 

Kostnad

Avgift kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

  

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned