Inkomstanmälan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Inkomster boendekostnad
  • 3. Övriga upplysningar
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Välkommen till e-tjänsten inkomstanmälan vård & omsorg

Här lämnar du information om dina inkomster och din boendekostnad för beräkning av en eventuell avgiftsreducering.

Du kan också välja att inte lämna några uppgifter och acceptera högsta avgift för beviljade insatser.

Du kommer sedan att få ett skriftligt avgiftsbeslut av avgiftshandläggare.

 

I denna e-tjänst finns möjlighet att elektroniskt bifoga kompletterande underlag som styrker dina uppgifter.

Vill du hellre posta dina underlag skickas dessa till:

 

Avgiftshandläggare
Socialnämnden
185 83 Vaxholm

 

Information om behandling av personuppgifter

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i e-tjänsten.

Vill du ta del av mer information om hur dina personuppgifter hanteras, besök   www.vaxholm.se/gdpr

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick