Ansökan om att hyra lokal i Rådhuset

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

Information om denna e-tjänst

 

Avgifter

Taxa 1

Taxa 2

Sessionssalen, maxantal 20 personer

433 kr/timme

201 kr/timme

Nämndrummet, maxantal 10 personer

201 kr/timme

111 kr/timme

Västra gavelrummet, maxantal 14 personer

201 kr/timme

111 kr/timme

 

Administrationsavgift debiteras med en engångskostnad per bokning om 529 kronor

 

  • Taxa 1 gäller för företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar
  • Taxa 2 gäller för verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5–20 år
    och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.
  • Hyran inkluderar tillgång till projektor och Wi-Fi
  • Avgifterna är momsfria. Debitering sker enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

 

 Att tänka på

Rådhusets lokaler är mest lämpade som konferensrum/mötesrum/föreläsningssal. Det är inte är tillåtet att hålla fest i Rådhusets lokaler.

Rummen är möblerade med bord och stolar uthyres i befintligt skick. Önskas ommöblering av rummen görs detta utav den som hyr och
tid för det måste tas i beaktning vid bokning. Möblernas placering återställs innan rummet lämnas.

Under inga omständigheter får entrédörren ställas upp eller lämnas olåst och arrangören ansvarar för de deltagare som släpps in i Rådhuset.

När Rådhusets lokal lämnas, förvissa dig om att fönster och dörrar är stängda och låsta, att belysningen är släckt och att stolar och bord är
lämnade i ursprungligt skick.

 

Nyckel och tagg till entré

Om uthyrning sker under öppettider som Turistbyrån inte håller öppet, kvitteras nyckel/tagg ut till Rådhusets entrédörr hos Turistbyrån
inne på Rådhuset under deras öppettider. Kontakt tas med Turistbyrån på telefonnummer 08-541 314 80.

 

Turistbyråns öppettider

måndag - fredag

lördag - söndag

Oktober - april

10:00 - 15:00

11:00 - 15:00

Maj

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Juni - augusti

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

September

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

 

 

Fjärrkontroll

Om fjärrkontroll önskas låna för att hantera projektor, görs överenskommelse med personalen på Turistbyrån

 

Larm

Eventuella skador eller larmutryckningar som sker under uthyrningen debiteras hyresgästen.

 

Värdesaker

För värdesaker ansvaras ej.

 

Betalning

Sker via faktura utställd av Vaxholms stad. Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen,
dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader med mera.

 

Kontakt

Vaxholms stad Turistbyrån

Torget 1

185 32 Vaxholm

E-post: turistbyran@vaxholm.se 

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information