Ansökan om förhandsbesked

  • 1. Sökande
  • 2. Åtgärder
  • 3. Bifogade Handlingar
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Information om denna e-tjänst

Denna e-tjänst kan användas för flera åtgärder på samma fastighet.

 

Allmänt om förhandsbesked

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

 

Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare skall kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

 

Avgifter och taxor

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned