Anmälanspliktig åtgärd

 • 1. Sökande
 • 2. Åtgärdskategorier
 • 3. Attefall
 • 4. Övriga åtgärder
 • 5. Installation/väsentlig ändring
 • 6. Typ av byggnad
 • 7. Material, anslutning
 • 8. Kontrollansvarig
 • 9. Handlingar
 • 10. Byggstart
 • 11. Förhandsgranska
 • 12. Signera
 • 13. Skicka in

Denna e-tjänst har 13 steg

 

Information om denna e-tjänst

Denna e-tjänst kan avnvändas för flera åtgärder på samma fastighet.

 

Behöver du även ansöka om strandskyddsdispens för åtgärden ska en egen ansökan för detta göras. Detsamma gäller lovpliktiga åtgärder.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned