1. Start
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
Språk / Language
Välkommen till Vaxholm! Den här e-tjänsten är för dig som är nyanländ i Sverige, bor i Vaxholm och önskar komma i kontakt med oss för att du är i behov av barnomsorg eller skola för ditt barn. Fyll i formuläret och så kontaktar vi dig inom kort.
Welcome to Vaxholm! This e-service is for you who are newly arrived in Sweden, live in Vaxholm and wish to get in touch with us because you are in need of childcare or school for your child. Fill in the form and we will contact you shortly.
Vårdnadshavare 1
E-post
Vårdnadshavare 2
E-post
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Guardian 1
Email
Guardian 2
Email
Child 1
Child 2
Child 3
Child 4
Vårdnadshavare 1
Vårndandshavare 2
barn1
barn2
barn3
barn4