1. Ansökan
  2. Kvitto
Enheten
Ansökan avser
Beslut om mottagande med anledning av (besvaras endast av kommunala verksamheter)
skolkommunens skolpeng / anordnarkommunens barnomsorgscheck betalas som ersättning. OBS! bifoga kopia på beslutet för elevn/barnet, annars betalas Vaxholms stads skolpeng/barnosorgscheck.
Vaxholms stads skolpeng/barnomsorgscheck betalas som ersättning.
Reglering för särskilda skäl respektive vårdnadshavares önskemål:
• Förskola 8 kap 13 § skollagen
• förskoleklass 9 kap 13 § skollagen
• grundskola 10 kap 24,25,27 §§ skollagen
• grundsärskola 11 kap 24,25,27 §§ skollagen
Information om barn/elev
Flera barn/elever kan registreras i samma formulär förutsatt att de tillhör samma skolform och i förekommande fall har samma beslut om mottagande. Max 10 kan registreras i samma formulär.
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9
Datum för placering i:
Ange årskurs för F-9

Information om behandling av personuppgifter: Enligt EU:s dataskyddsförordning (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas. För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr