1. Beställ
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
BILJETT LINFÄRJA KASTELLETLEDEN
TYP AV BILJETT
Vaxholms turistbyrå, Torget 1, 185 32 Vaxholm.
* obligatoriska fält
Personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter i ärendet är nämnden för teknik, fritid och kultur samt kommunstyrelsen vad gäller eventuell fakturering och ekonomisk administration.
Gemensamt organisationsnummer för Vaxholms stad är 21 20 00-2908