1. Beställ
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
2020-06-15 MJ Lagt till valideringar på följande kontrollers. 1 Man måste välja minst en biljetttyp. 2 Man kan inte gå vidare utan att fylla i antal biljetter på valda biljetttyper 3 man måste välja datum för biljetten 4 man måste välja minst 10 biljetter för gruppbiljett för att kunna gå vidare. 5 har lagt in valideringstexter som förklarar varför man inte kommer vidare 6 Validering för betalsätt samt hur man vill ha biljetterna 7 Snyggade till höjden för faktura (drog ihop och expanderade med script)
Biljettbeställning linfärja Kastelletleden
TYP AV BILJETT
Du har glömt att välja biljetttyp!
Vaxholms turistbyrå, Torget 1, 185 32 Vaxholm.
* obligatoriska fält
Personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter i ärendet är nämnden för teknik, fritid och kultur samt kommunstyrelsen vad gäller eventuell fakturering och ekonomisk administration.
Gemensamt organisationsnummer för Vaxholms stad är 21 20 00-2908