1. Ansökan
  2. Kvitto
2020-06-24 Christina lagt till fältet "Skolan omfattar följande årskurser" enl önskemål.
2019-09-05 Christina uppdaterat kvitto och extern epost
2018-12-20 Christina gjort om till enkel e-tjänst. ingen inloggning krävs Klar för publicering
2018-10-12 Christina kort gdpr inlagd
2018-09-14 CB klar för slutgodkännande enkel e-tjänst utan inloggning o signering ingen intern epost ärende skapas i kundtjänst: Barn och utbildning / Utbildningsförvaltning extern epost med avsändare noreply
2019-01-08/Aina. Ändrat ärendetyp och kategori från Ekonomi/Skapa ärende till Ekonomi/Resursfördelning/Ansökan
Registrering resursfördelning
F-skattesedel bifogas (inscannad)

Information om behandling av personuppgifter: Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas. För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr