1. Skriv till oss
  2. Kvitto
2021-05-28 GM Lagt viltvårdsärenden för kännedom till Arbetsgruppen Tekniska/markförvaltning/viltvård
2021-05-12 GM Rättat Tekniska's ärenden kring viltvård att gå direkt till mailen viltvard@vaxholm.se Lagt om mailen för backupp från IT-support till noreply igen då den genererade dubbla ärenden.
2021-05-10 Lagt mail till IT-support om ärendet inte går iväg till rätt inkorg Rättat SBF's ärenden på högsta nivå att gå in till inkorgen SBF i stället för vis mail.
2021-01-29 GM Rättat ärendetyper i Strukturregistret för Utbildningsförvaltningen i samråd med Lena Svensson
2020 02 27 MJ Hittade hur man kan sortera i strukturregistret. Med hjälp av mellanslag, det som skall vara längst ner i listan har inget mellanslag framför texten EX frågor om e-tjänst. Sedan lägger man på 1 mellanslag framför nerifrån och upp. I detta fall så har barn och utbildning 7 st mellanslag framför sig. Och detta syns inte när användaren går in på e-tjänsten utan den justerar till vänster och visar inte mellanslagen. I denna kopia är strukturregistret justerat efter hemsidans uppbyggnad.
2020-02-06 MJ Lagt till frågor om e-tjänst
2019-12-10 justerat bifoga-fil-fältet /CB
2019-09-06 MJ Kvitto är special på denna skall se ut en ligt följande Rubrik {{rkvitto}} Meddelande {{kvit}} (Knapp åter till hemsidan) Med vänlig hälsning, Vaxholms stad Växeln: 08 - 541 708 00 Besöksadress: Eriksövägen 27 Postadress: 185 83 Vaxholm www.vaxholm.se
Ej aktiv flik Skapad som demo för frågor och synpunkter. Senast ändrad 18-05-09 Skapad av Martin Jansson Förändringar Förtydligande i kartfunktionen Ändrade första sidan med färg och lagt till flera val i strukturregistret. E-tjänsten är ej kopplad till Kundtjänst eller konfigurerad att skicka mai 2018-11-13 /MJ * Designar om dennaför att bli skarp * Tagit bort fliken återkoppling och lagt det på första sidan. * Struktur registret skall styra ifall återkoppling är möjlig att välja - Vid fråga så skall återkoppling vara automatiskt - Vid synpunkt skal återkoppling ej kunna väljas - Vid felanmälan skall man få val om återkoppling - kopplad till kundtjänst och mail Svarsmeddelande sköts via script, kopiera svarsmeddelandet in i en kontroll som är dold och har ett bokmärke. Kan kanske använda bokmärke i texten för ärendenummer vid fråga och felanmälan Detta kan vi även styra på samma sätt i kvittot. Vid val kopiera in texter beroende på vad det är för kategori För att mail skall fungera se inställningar för dold flik nedan La till kontroller som gör att kartfliken visas tills man väljer något val. Först då gömmer den kartan och man kan aktivt välja att markera platts i kartan. Ändrade till enkel e-tjänst flyttade kartan till första fliken och tog bort fliken och valet om att markera platts i kartan. tog bort krysrutor och möjligheten till att få kvitto via mail. la till kommun och politik som styrs till kansliets mail
2019 05 06 /MJ Ändrade tillbaka kvittot så att det styrs vi a scriptet, någon hade tagit bort bokmärken som styr kvittotexten som visas beroende på vad man väljer. Alla som skickat in via skriv till oss har därmed fått ett kvitto på att de skickat in en fråga och att en återkoppling kommer att ske ifall de fyllt i e-post.
Skriv till oss
Gäller det viltolycka skall detta rapporteras till polisen,
i annat fall ställ din fråga eller lämna din synpunkt under övriga frågor , övriga synpunkter viltvård

Avfall och frågor kring detta hanteras av Roslagsvatten.
Klicka på länken nedan för att komma till Roslagsvattens kontkaktsida:
Roslagsvatten/kontakt
Väljer du att istället använda denna e-tjänst kommer vi vidarebefordra ditt meddelande till Roslagsvatten.

Ange adress (valfritt) på kartan om ditt ärende är en fysisk plats.
Har du GPS positionering påslaget
kan du klicka på den här symbolen
till höger ovanför kartan.
Bilder
Ladda upp en bild eller en fil
Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling. Vill du vara anonym lämnar du fälten tomma.

Information om behandling av personuppgifter: Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

Rubrik mail
mail tetx
Rubrik kvitto
Kvitto tetx