Ansökan om trygghetslarm

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Medborgartjänst
  • 2. Skicka in

Information om denna e-tjänst

 

I e-tjänsten kan du som har behov av stöd:

  • Ansöka om insatser
  • Följa ditt ärende
  • Se dina giltiga beslut
  • Komplettera uppgifter om närstående

Innan du ansöker är det viktigt att du läser dokumentet ”beskrivning av stödinsatser” för att få information om vad insatserna innebär. Du hittar dokumentet på Vaxholms stads hemsida, under Omsorg och hjälp och under rubriken Äldre.

Där hittar du även mer information om medborgartjänsten samt instruktion för användande.

 

För frågor kring e-tjänsten vänligen kontakta din handläggare.

E-tjänsten bör hanteras via en dator, och inte i mobiltelefon/surfplatta.

OBS! Glöm inte bort att både logga ut och stänga ner webbsidan när du är klar.

 

 

Information