Anmälan om studier utomlands i svensk skola

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Om utlandsstudier
  • 2. Uppgiftslämnare
  • 3. Skola
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Utlandsstudier

I Vaxholms stad har du möjlighet att genomföra dina studier utomlands, både i grundskolan och gymnasiet.

Läs mer på Vaxholms stads hemsida Utlandsstudier

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick