Anmälan om akut trädåtgärd på kommunal mark

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Åtgärd
  • 3. Karta/Bilder
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Information!

För att underlätta handläggning av anmälan om akut trädåtgärd på kommunal mark ska följande information lämnas:

  • Markera på karta där trädet/träden är belägna
  • Bifoga bild på trädet/träden som ansökan avser, gärna flera bilder

 

Vid anmälan om akut trädåtgärd gör förvaltningen en första bedömning.

Bedöms åtgärden inte vara akut för person och/eller egendom hanteras anmälan som en ansökan om planerad trädåtgärd.

Inkomna ansökningar för planerad trädåtgärd hanteras var tredje månad.

 

Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du önskar bli kontaktad i ärendet.

 

Du kan läsa mer på Vaxholm stads hemsida om Träd och trädfällning (öppnas i eget fönster).

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr  

Information