Anmälan om utökad omsorg för anställda inom samhällsviktig verksamhet

  • 1. Dina uppgifter
  • 2. Barnet/barnens uppgifter
  • 3. Omsorgsbehov
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

På grund av covid 19-situationen står nu vården inför behov av utökad bemanning. Vårdnadshavare som är anställda eller arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn och är i behov av temporärt utökad omsorg för barn i förskola och fritidshem kan anmäla behovet till Vaxholm stad. Möjlighet till utökad omsorg finns på vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00 och/eller på nätter och helgdagar.

 

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

 

Du ska göra anmälan genom tjänsten om du:

1) arbetar i samhällsviktig verksamhet OCH

2) din arbetsgivare eller uppdragsgivare har bedömt att ditt arbete behövs för att upprätthålla sådan verksamhet OCH

3) har ett barn som behöver plats i förskola eller fritidshem eftersom du /ni inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt.

Intyg som styrker din arbetsgivare  eller uppdragsgivares bedömning kan vid behov efterfrågas!

 

MER INFORMATION

www.msb.se

SKYDDAD IDENTITET

Personer med skyddad identitet ska INTE använda denna e-tjänst. Hör av dig till utbildningsförvaltningen via telefon 08-540 708 00 så får du hjälp.

 

 

Information om behandling av personuppgifter
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För mer information besök vår hemsida, Vaxholms stads personuppgiftshantering

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst