Anmälan om specialkost

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Elev Skola/Förskola
  • 2. Specialkost allergier
  • 3. Anpassad kost
  • 4. Vårdnadshavare
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Information om specialkost/anpassad kost

Innan du fyller i anmälan, läs informationen om specialkost/anpassad kost på Vaxholms stads hemsida under Barn och utbildning, Måltider - Specialkost (öppnas i egen flik)

 

Ansökan om specialkost/anpassad kost ska göras vid början av höstterminen och under terminen vid förändrat behov. Ett aktuellt intyg från hälsovården ska kompletteras ansökan i samband med att första ansökan görs, när barnet/eleven börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7, om barnet/eleven byter enhet eller om behovet förändras.

 

Vi är angelägna om en god kommunikation mellan dig som vårdnadshavare och förskolan/skolan. Om du har frågor eller funderingar kring specialkost kontakta bitr. kostchef via e-post på maltidsenheten@vaxholm.se

 

Notera att godkänd ansökan om specialkost kan medföra att måltidsenheten inte kommer att kunna tillgodose skollagens krav enligt 10 kap. 10§ (2010:800) på näringsriktig kost.

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) och skollagen 26 A kap. (2010:800) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad och Barn- och utbildningsnämnden hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst