Anmälan om specialkost

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Elev Skola/Förskola
  • 2. Specialkost allergier
  • 3. Anpassade måltider
  • 4. Vårdnadshavare
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Information om specialkost/anpassade måltider

Innan du fyller i anmälan, läs mer formationen  på Vaxholms stads hemsida Specialkost/anpassad kost (öppnas i egen flik)

 

Ansökan ska göras varje år vid höstterminens start och under terminen vid förändrat behov. Ett aktuellt intyg från hälsovården ska kompletteras ansökan i samband med att första ansökan görs, när barnet/eleven börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7, om barnet/eleven byter enhet eller om behovet förändras.

 

Vi är angelägna om en god kommunikation. Om du har frågor eller funderingar kring specialkost kontakta oss via e-post på maltidsenheten@vaxholm.se

 

Notera att godkänd ansökan om specialkost kan medföra att måltidsenheten inte kommer att kunna tillgodose skollagens krav enligt 10 kap. 10§ (2010:800) på näringsriktig kost.

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) och skollagen 26 A kap. (2010:800) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad och Barn- och utbildningsnämnden hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst