Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll

  1. 1. Sökande
  2. 2. Handlingar
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Krav för godkännande

Grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets HMK. Utbildning och praktisk erfarenhet måste styrkas.

Övriga upplysningar lämnas av Stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätningspersonal via kartor@vaxholm.se alternativt via 08-541 708 00.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr