Bygglov, övriga lov, anmälningspliktiga åtgärder samt strandskydd

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Information
  • 2. Skicka in

E-tjänsten du nu använder finns på en annan plattform än de e-tjänster som ingår i Vaxholms stads egen e-tjänsteportal.

När du klickar på "Fortsätt till e-tjänsten” i nästa steg lämnar du Vaxholms stads e-tjänsteportal vilket betyder att du inte kan logga in och följa ditt ärende i Vaxholms stads e-tjänsteportal.

 

 

Information