Ansökan om att etablera laddplatser för elbilar

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Intresseanmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

Denna e-tjänst vänder sig till aktörer som önskar etablera laddstationer för elbilar på Vaxholm stads mark. Vaxholms stad har valt ut platser som är lämpliga för ändamålet. Du kan endast ansöka om de platser som finns att välja på i denna e-tjänst. Du kan maximalt ansöka om två av platserna.

Aktörer som ansöker om att få sätta upp laddare ansvarar för att inhämta nödvändiga tillstånd, sköta installation samt drift och underhåll av laddarna. Laddare på kommunens mark måste vara öppna för alla. Ett minimikrav är att det ska gå att ladda utan att skaffa abonnemang hos en särskild leverantör.

Ta del av villkorsbilagan för detaljerad information om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda. Villkorsbilagan finner du på stadens webbplats: Etablera laddplatser för elbilar på kommunal mark - Vaxholms stad

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information