Intresseanmälan köp av kommunal mark

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Företag
  • 2. Markanvisning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Intresseanmälan för markanvisning

Det företag som vill exploatera kommunens mark kan göra en intresseanmälan för markanvisning via denna e-tjänst. E-tjänsten riktar sig inte till privatpersoner.

 

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett, av kommunen ägt, markområde för bebyggande.

 

Kommunalt ägd mark som Vaxholms stad vill utveckla kan tilldelas genom en markanvisning. Vaxholms stad har som policy att markanvisning i huvudsak ska ske via anbudsförfarande. I mycket särskilda fall kan en direktanvisning vara möjlig men då rör det sig om specifika projekt med specifika krav och egenskaper. Vid direktanvisning läggs fastigheten inte ut på den öppna marknaden utan tilldelning sker direkt.

 

Vid kommunens huvudsakliga tillvägagångssätt, anbudsförfarande, är alla byggherrar som är intresserade av att exploatera en mark välkomna att lämna anbud i en markanvisningstävling. När det är aktuellt med en markanvisningstävling sker annonsering på kommunens webbplats.

 

Vinnaren i en markanvisningstävling får rätt att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för en exploatering och erbjuds teckna ett marköverlåtelseavtal där markköpet regleras.

Läs mer om Vaxholms stads markförsäljningspolicy.

 

Hur lämnar kommunen besked

Efter att en intresseanmälan skett lagras denna i 5 år enligt ”Vaxholms stads markförsäljningspolicy”. Om en markanvisningstävling blir aktuell under denna period kontaktar kommunen via mejl de intressenter där intresseanmälan stämmer överens med projektet.

 

Frågor

Vid frågor är ni välkomna att ringa eller mejla till exploateringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen. Telefonväxel: 08-541 708 00 eller till exploatering@vaxholm.se

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst