Ansökan om ersättning för gymnasiestudier på folkhögskola

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Uppgiftslämnare
  • 2. Folkhögskola
  • 3. Ansökan
  • 4. Intyg från folkhögskola
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

 

Gymnasiestudier vid folkhögskola  

Ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar och är mellan 18 och 20 år har möjlighet att studera på folkhögskola som ett alternativ till gymnasieskolan. För att kunna göra detta krävs att personen är inskriven vid en så kallad allmän kurs/behörighetsgivande kurs vid folkhögskolan  

 

Läs mer: Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick