Ansökan om lov

  • 1. Sökande
  • 2. Åtgärder
  • 3. Material, anslutning
  • 4. Kontrollansvarig
  • 5. Handlingar
  • 6. Byggstart
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg

Rekommenderas ej för mobiler

 

Information om denna e-tjänst

Denna e-tjänst kan användas för flera åtgärder på samma fastighet.

 

Behöver du även ansöka om strandskyddsdispens för åtgärden ska en egen ansökan för detta göras.

Detsamma gäller anmälanspliktiga åtgärder - (E-tjänsten Anmälanspliktig åtgärd)

Här läser du om alla typer av bygg- mark- och rivningslov samt anmälanspliktiga åtgärder:

Bygga nytt, ändra eller riva

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned