Utökad tid i förskolan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Skäl till utökad tid
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Information om denna e-tjänst

Ett barn kan beviljas utökad tid i förskola eller pedagogisk omsorg, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver

särskilt stöd i sin utveckling eller har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ansökan kan beviljas för en period

om som mest tre månader. Därefter görs en avstämning om nuläge (HUR) och en förlängning av utökad omsorgstid prövas.

 

Information om behandling av personuppgifter:

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick