Ansökan om planerad trädåtgärd på kommunal mark

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Åtgärd
  • 3. Karta/Bilder
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Information

För att underlätta handläggning av ansökan om planerad trädåtgärd på kommunal mark ska följande information lämnas

  • Markera på karta där trädet/träden är belägna
  • Bifoga bild på trädet/träden som ansökan avser, gärna flera bilder

 

Förvaltningen går igenom inkomna ansökningar för planerad trädåtgärd var tredje månad.

 

Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du önskar bli kontaktad i ärendet.

 

Olika utfall som kan vara möjliga

  • Kommunen kommer att genomföra trädåtgärden då det är fara för person och/eller egendom
  • Trädet torde inte innebära stor risk för person och/eller egendom och ska stå kvar då det är värdefullt ur miljövärde
  • Trädet torde inte innebära stor risk för person och/eller egendom men får tas ned då det inte ses som värdefullt ur miljösynpunkt, detta bekostas och genomförs då av sökande

 

Du kan läsa mer på Vaxholms hemsida om Träd och trädfällning (öppnas i eget fönster).

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr  

Information