Beställning av gränsutvisning, utstakning, lägeskontroll

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Beställning
  • 3. Beskrivning
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Information

En gränsutvisning kan ligga till grund för till exempel uppförande av ett staket eller plantering av häck. Inga nya gränsrör slås ner utan istället markeras gränsen med stakkäppar. Vid en gränsutvisning utgår man från den förrättningskarta som upprättades när Lantmäteriet bildade fastigheten ifråga och där den aktuella gränsen senast är bestämd. En gränsutvisning utförd av kommunen är inte juridiskt bindande avseende en fastighetsgräns sträckning.

 

Information om utstakning finns i beviljat bygglov eller startbesked.

 

Övriga upplysningar lämnas av våra kart- och mätningspersonal på Bygglov- och GIS-enheterna via kartor@vaxholm.se alternativt via 08-541 708 00.  

Mer information finns på Vaxholms hemsida:  Mätuppdrag    (öppnas i eget fönster)

 

Kostnad

Avgift kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

  

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned