Beställning av gränsutvisning, utstakning, lägeskontroll

  1. 1. Sökande
  2. 2. Beställning
  3. 3. Beskrivning
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Information

En gränsutvisning kan ligga till grund för till exempel uppförande av ett staket eller plantering av häck. Inga nya gränsrör slås ner utan istället markeras gränsen med stakkäppar. Vid en gränsutvisning utgår man från den förrättningskarta som upprättades när Lantmäteriet bildade fastigheten ifråga och där den aktuella gränsen senast är bestämd. En gränsutvisning utförd av kommunen är inte juridiskt bindande avseende en fastighetsgräns sträckning.

 

Information om utstakning finns i beviljat bygglov eller startbesked.

 

Övriga upplysningar lämnas av Stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätningspersonal via kartor@vaxholm.se alternativt via 08-541 708 00.  

Mer information finns på Vaxholms hemsida:  Mätuppdrag    (öppnas i eget fönster)

 

Kostnad

Avgift kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr