Beläggningsrapport

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

 

Information om denna e-tjänst

Underlaget ska vara ifyllt senast den 2:a i efterföljande månad av ansvarig enhetschef.

Underlaget används för att:

1 - den enskilde ska få betala rätt avgift

2 - drivande företaget ska få rätt betalt

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick