Beställning SITHS-kort/behörighet i ekonomiska katalogen för vårdgivare

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Beställare
  • 2. Behörighet
  • 3. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

 

Elektroniska Katalogen (EK) är en behörighetstjänst för vårdgivare, anställda och uppdragstagare till landstingens olika IT-system. eTjänstekortet (SITHS-kort) är en identitetshandling utställd av SLL och utgör en del av landstingets säkerhetsinfrastruktur och är en tjänst för säker identifiering av vårdgivare, anställda och uppdragstagare till landstingens olika IT-system.

 

Enbart ansvarig chef har behörighet att beställa SITHS-kort och behörighet i EK åt sin personal.

Handläggningstiden för

  • behörighet är cirka 5 arbetsdagar
  • SITHS-kort är cirka 2-4 veckor.
  • reservkort är cirka 5 arbetsdagar (vid borttappat/stulet SITHS-kort kan reservkort beställas snabbare).

Katalogansvarig mailar både chef och medarbetare när beställning är utförd.

 

För ytterligare information läs Vaxholms stads ”Rutiner och riktlinjer avseende eTjänstekort/SITHS-kort samt EK”.

 

OBS! Meddela katalogansvarig i samband med inskick ifall arbetstagaren har skyddad identitet.

Katalogansvarig Angelica Holmström. Ersättare Kristina Mårtensson.

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst