Ny som förtroendevald

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Välkommen till e-tjänsten Ny som förtroendevald. Här lämnar du information till kansliet.

 

Observera att denna e-tjänst inte ska användas om du har skyddade personuppgifter.

 

Dina personuppgifter bevaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan och de kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter om allergi/specialkost sparas så länge du har ett aktivt förtroendeuppdrag i den kommunala organisationen för att underlätta beställningar av måltider i samband med fullgörandet av ditt förtroendeuppdrag.

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i e-tjänsten. Vill du ta del av mer information om hur dina personuppgifter hanteras, besök   www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned