Ekonomiskt bistånd

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Ekonomiskt bistånd
  • 2. Skicka in

För att ansluta sig till e-tjänsten krävs Bank-ID. På hemsidan hittar du mer information om medborgartjänsten samt instruktion för användande.

 

I E-tjänsten kan du i realtid:

  • Ansöka om ekonomist bistånd
  • Se dina tidigare ansökningar
  • Se dina aktuella beslut och läsa dina beslutsmeddelanden
  • Ta del av preliminär beräkning*
  • Se dina tidigare samt kommande utbetalningar**
  • Läsa vissa journalanteckningar

*Observera att beräkning alltid är preliminär. Det är ditt beslut på ansökan som anger ifall ekonomiskt bistånd har blivit beviljat samt med hur många kronor.

** Under utbetalning anges kommunens utbetalningsdatum. Det kan dröja upp till 3 bankdagar före pengarna finns på ditt angivna konto, beroende på vilken bank du har.

 

För att snabbt kunna få information i ditt ärende kan du även registrera ditt mobilnummer eller e-mailadress hos oss. Då kommer du få ett sms eller e-post när någonting har hänt i ditt ärende.

 

För frågor kring e-tjänsten vänligen kontakta din handläggare eller Vaxholms stads växel: 08-541 708 00

 

 

 

 

 

 

 

Information