Läkarintyg - parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Läkarens utlåtande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

Intygande läkare fyller i läkarintyget, som ska biläggas ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning, via denna e-tjänst.

 

Om intygande läkare fyller i utskriven blankett ska intyget antigen scannas och bifogas i ansökan om parkeringstillstånd för person med rörelsenedsättning av den ansökande själv alternativt postas till Vaxholms stad, Tekniska enheten, 185 83 Vaxholm. Märk kuvertet med ”Läkarintyg”.

 

Den som söker parkeringstillstånd använder e-tjänsten "Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning".

För mer information se Vaxholms hemsida Parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning - Vaxholms stad 

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned