Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

För att få beviljat ett parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning krävs att du som förare har betydande svårigheter att förflytta dig till fots.

Är du passagerare måste du även vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför fordonet.

  • förare – som själv kör ett fordon
  • passagerare – som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet

För mer information se Vaxholms hemsida / Parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning

 Läkarintyg

Du som har rörelsenedsättning och är folkbokförd i Vaxholms stad kan ansöka om parkeringstillstånd. För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett ifylld samt att ett läkarintyg ska bifogas från din läkare. När du ansöker om parkeringstillståndet samtycker du till att kontakt kan tas med intygsskrivande läkare och förtroendeläkare.

Vi bestående varaktighet på den angivna funktionsnedsättningen så behöver läkarintyget styrka detta. Läkarintyget behöver bifogas tillsammans med ansökan då det ansöks för första gången.

Vid förnyelse av tillståndet därefter så behövs endast ansökan skickas in.

För att skriva ut blanketten och ta med till läkaren klicka på länken: Blankett läkarintyg

Scanna in det ifyllda och underskrivna läkarintyget och bifoga med ansökan alternativt posta läkarintyget till Vaxholms stad, Tekniska enheten, 18583 Vaxholm. Märk kuvertet med "Läkarintyg".

Läkaren kan med fördel fylla i läkarintyget digitalt via Vaxholms stads e-tjänst:  Läkarintyg – parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned